Stockholms läns Landsting enkätfrågor till våra patienter / kunder    HÖRSEL Medel
                experten Sthlm
Anser att väntetiden på att få tid för utprovning var acceptabel   100% 83%
Förskrivare svarade alltid eller nästan alltid begripligt på viktiga frågor 97% 93%
Hade möjlighet att vara delaktig i valet av hjälpmedel   81% 76%
Anser sitt aktuella behov tillfredsställt   87% 85%
Tycker att livskvalité har ökat             74% 69%
Fick veta vart man kunde vända sig om hjälpmedlet inte fungerar   100% 84%

 

94 % är nöjda med vår rehabilitering på Hörselexperten
Årligen genomför Stockholms läns Landsting en enkätutfrågning på hur nöjda patienterna är på respektive Hörselklinik. Denna statistik kommer från år 2017 och siffrorna till höger visar medelvärdet för Stockholmsregionen

Vår styrka ligger i att de leg. audionomer som arbetar på Hörselexperten har lång yrkeserfarenhet. Vårt ÖPPNA HUS är mycket uppskattat och där fås snabb hjälp när din hörapparat inte fungerar. Flertalet medarbetare har deltidstjänster vilket gör oss mer stresståliga och ökar vårt tålamod. Vårt hörapparatsortiment är leverantörsoberoende.

Verksamhetschef Lena Bäck
Sannolikheten att alla ska vara 100 % nöjd med sin rehabilitering är nog en utopi - men vi är på god väg. Jag är mycket stolt över att vi på Hörselexperten har en bra hörselvård med många nöjda patienter / kunder